Про Центр

 

МЕТА

І ЗАВДАННЯ

Головними завданнями МОЦТКЕ УМ є:

 • реалізація державної політики в   галузі освіти засобами туризму,
  краєзнавства, спорту і екскурсій;
 • надання методичної і практичної допомоги педагогічним працівникам з
  питань впровадження форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності позашкільних закладів, шкіл, навчальних закладів нового типу;
 • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення
  потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організації їх оздоровлення,
  активного, змістовного дозвілля і відпочинку;
 • виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток краєзнавчо-дослідницької діяльності учнів;
 • організує роботу секцій Миколаївського територіального відділення Малої академії наук України відповідно до профілю діяльності закладу;
 • формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної
  громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;
 • задоволення потреб учнівської молоді в професійному самовизначенні
  відповідно до їх інтересів і здібностей;
 • просвітницька діяльність;
 • розвиток туристсько-краєзнавчої, дослідницької роботи з дітьми та юнацтвом у різних формах творчих об’єднань;
 • координація діяльності закладів освіти, зацікавлених державних і громадських організацій, установ з проблем туристсько-краєзнавчої освіти

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

Маркетингова діяльність позашкільного закладу спрямована на поліпшення роботи з дітьми, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, адаптацію вихованців до життя в суспільстві, зміцнення їхнього здоров’я, професійного самовизначення, формування загальної культури вихованців.

Основні напрямки маркетингової діяльності:

 1. дослідження запиту на освітні програми;
 2. моніторинг виховного простору;
 3. відслідковування результативності     
 4. виконання місії МОЦТКЕ УМ; ;
 5. стратегічний контроль;
 6. соціологія;
 7. імідж, PR;

При проектуванні розвитку позашкільного навчального закладу Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді вважає за необхідне враховувати наступні загрози та виклики, які є серйозними факторами в теперішній час і будуть залишатися актуальними   для системи позашкільної освіти дітей в найближчі роки:

 • Конкурентоздатність традиційних форм позашкільної освіти дітей стрімко знижується в силу розвитку альтернативних привабливих можливостей дозвілля.
 • Традиційна форма позашкільної освіти – дитина добровільно і регулярно приходить на заняття – перестає спрацьовувати..
 • Наростання соціальних проблем на фоні зниження фінансових можливостей місцевого самоуправління буде зміцнювати думку про позашкільну освіту як про велику розкіш.
 • У системи позашкільної освіти буде зявлятися все більше конкурентів в недержавному секторі, які будуть давати дітям більш прагматичну підготовку. Погіршення соціальної ситуації вимагає переорієнтувати значну частину системи позашкільної освіти на здійснення соціально-реабілітаційних програм .

Завдання:

1. Досягнення пропорції в охопленні дітей з обласного центру ( м. Миколаїв) та районів (міст) області.

2. Розвиток в області масового туризму.

3. Забезпечення умов для покращення екскурсійної роботи

4.Приватні туристичні фірми, які надають такі послуги знаходяться у кращому становищі.

5. Вдосконалення роботи з віддаленими районами (містами) області

6.Вдосконалення курсової перепідготовки педагогічних кадрів позашкільної освіти 

МЕТОДИЧНА ОСНОВА

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

Головними завданнями методичної системи закладу є :

 • забезпечення стратегічних напрямів діяльності закладу;
 • задоволення потреб усіх учасників навчально-виховного процесу, з метою оволодіння передовими технологіями навчання і виховання.
 • розвиток професійної компетентності

     педагогічних працівників , їх загальної культури, вивчення мотивації для подальшої професійного вдосконалення; інформаційне забезпечення педагогічних працівників з актуальних   проблем позашкільної освіти, педагогіки, психології.

 • пошук сучасних науково-методичних доробок, вивчення зарубіжного та вітчизняного педагогічного досвіду та його узагальнення; розробка методичних рекомендацій, посібників з актуальних питань організації навчально-виховного процесу.
 • розробка навчальних програм, організаційних форм проведення занять, технологіївизначення результативності, успішності (методичне замовлення – методичнадопомогаітература, консультації , спільна робота, навчання. моніторинг і т.ін.)

Інноваційна діяльність закладу здійснюється завдяки відпрацьованій Моделі науково-методичної роботи Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

 

Краєзнавча та екскурсійна робота

 • Краєзнавча та екскурсійна робота передбачає залучення дітей та учнівської молоді до дослідження природи, історії, культури рідного краю та спрямування системи навчально-виховної роботи на формування національної самосвідомості підростаючого покоління.
 • пропаганда та розвиток в Миколаївській області учнівського краєзнавства, координація діяльності учнівських творчих об’єднань пошуково-краєзнавчого спрямування, організація та проведення обласних етапів всеукраїнських краєзнавчих заходів, координація музейної та екскурсійно-просвітницької діяльності. 

Туристсько-спортивна робота

 • Туристсько-спортивна робота передбачає залучення дітей та учнівської молоді до активної діяльності у сфері туризму та спортивного орієнтування; сприяє формуванню загальної культури та культури здоров’я; забезпечує фізичний та комунікативно-творчий розвиток особистості; розширює знання про рідний край та його історико-культурну спадщину.
 • діяльність Центру за напрямом спрямована на опанування вихованцями позашкільних навчальних закладів області основами техніки туризму й орієнтування, організацію змістовного дозвілля, духовний розвиток, зміцнення здоров’я, формування навичок узаємодії в мікросоціумі.
 • координація зусиль педагогів щодо реалізації обласної програми розвитку туризму та краєзнавства, створення ефективної системи професійної взаємодії педагогів, спрямованої на вдосконалення їхньої практичної компетентності.

Робота обласного відділення ВДГР

«Школа Безпеки»

 • популяризування серед дітей та молоді здорового і безпечного способу життя, здійснення військово–патріотичного виховання дітей та допризовної підготовки молоді, підвищення рівня знань вихованців щодо безпеки життєдіяльності, їх фізичної та психологічної підготовки, пропагування професії рятувальника та здійснення професійної орієнтації у сфері цивільного захисту, виявлення найсильніших команд області.
 • проведення змагань серед команд шкіл, позашкільних закладів (районних, міських, обласних) Миколаївської області. Програма змагань передбачає :

 –рятувально-прикладну дистанцію «Смуга перешкод»;

-пошуково-рятувальні роботи «Крос-похід»;

-особисто-командні змагання на рятувально –    

– прикладній дистанції;

– командні змагання з прикладної фізичної підготовки

– рятувальні роботи на воді;

– психологічне тестування

– конкурсні програми

Робота обласної «Школи скаутів»

 • популяризування здорового способу життя;
 • ознайомлення зі скаутським рухом, його законами, правилами, традиціями;
 • підготовка до тестування на знання скаутських законів і звичаїв;
 • надання навичок в’язання     вузлів, надання медичної допомоги, наведення навісної переправи, роботи з компасом , виготовлення ношей з підручних засобів тощо;
 • проведення змагань під назвою «Тропа розвідника».

Робота зі здібними і обдарованими дітьми

 • удосконалення системи відбору дітей до відділів територіального відділення МАН, які працюють на базі МОЦТКЕ УМ;
 • проведення навчально-консультативної роботи зі слухачами МАН( робота 12 секцій, проведення сесій, групових та індивідуальних консультацій)
 • проведення масових заходів (конференції, зустрічі з прославленими земляками, читацькі конференції , екскурсії тощо);
 • проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН;
 • участь у роботі літніх шкіл,експедицій МАН;
 • забезпечення роботи наукового товариства МОЦТКЕ УМ

                 Музейна справа

 • кураторство над музеями закладів освіти, які працюють в районах, містах області;
 • методичне керівництво музеями області, які працюють у закладах освіти;
 • пошукова робота з вивчення історії, етнографії, археології, географії, літератури, яка спрямована на комплектування та поповнення шкільних музеїв історичними та народознавчими матеріалами;
 • проведення планомірних краєзнавчих експедицій, з попередньою науково-методичною підготовкою, які передбачають засвоєння загальнотеоретичних питань, методики пошукової роботи;
 • ознайомлення з особливостями культури та побуту району, де працює експедиція, на основі вивчення наукової літератури, історичних та етнографічних колекцій місцевих музеїв та інших джерел;
 • підготовка музейних експозицій ;
 • складання тексту екскурсій та їх проведення;

Система національно-патріотичного виховання

(обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл («Джура» ) Українського козацтва тощо)

Протягом багатьох років у закладі склалася чітка модель національно-патріотичного виховання як невід’ємна складова туристсько-краєзнавчої роботи яка ставить за мету покращити якість туристсько-краєзнавчої роботи як в Центрі, так і в області, створити середовище, що сприяє становленню громадян незалежної України. Кінцевою метою цієї роботи є реалізація моделі особистості з яскраво вираженими рисами патріота України.

Орієнтовна модель випускника МОЦТКЕ УМ:

                                  патріотизм:

                                  здатність до професійного самовизначення;

                                  дбайливе ставленням до історичної та культурної спадщини українського народу, рідного краю та його природи;

                                  здатність до самореалізації в соціумі;

                                  активна життєва позиція;

                                  відповідальне ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

                                  позитивна мотивація до здорового способу життя;

                                  формування морально-вольової сфери;

                                  формування культури активного відпо­чинку, дозвілля;

                                  володіння різними способами орієнтування, прийомами подолання перешкод на місцевості.

         Виходячи з завдань, які стоять перед позашкільним закладом щодо реалізації концептуальної моделі діяльності надають наступні вимоги до особистості педагогічного працівника:

  • особистісна орієнтованість, цілеспрямованість;
  • опора на досвід;
  • рефлективність (постійне оцінювання власної діяльності);

соціальна спрямованість;

 • демократичність;
 • співпраця;
 • пізнавальність;
 • конструктивізм;
 • послідовність.                                

ІННОВАЦІЙНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Основними концептуальними ідеями щодо вдосконалення системи роботи закладу за напрямками є:

 • оптимізація систем екскурсійно-просвітницької, експедиційної, музейної роботи; розширення профілів роботи творчих об’єднань; оптимізація моделі виховної роботи відділів; упровадження сучасних інформаційних технологій у проведення змагань з туризму і краєзнавства
 • розроблення методико-педагогічних проблем щодо організації пошуково-дослідницької діяльності школярів; роботи зі здібними і обдарованими дітьми , розроблення концепцій національно-патріотичного та екологічного виховання засобами краєзнавчої роботи; інформаційно-методичне забезпечення екскурсійної та рекреаційно-оздоровчої діяльності,   «Школи безпеки», «Школи скаутів», підготовки та проведення військово-патріотичної гри «Сокіл (“Джура») Українського козацтва тощо
 • започаткування регіональних краєзнавчих освітніх проектів; інформаційне забезпечення сайту закладу; відродження традицій проведення регіональних військово-патріотичних ігор для учнівської молоді; удосконалення систем роботи музеїв навчальних закладів області. Координація роботи щодо проведення категорійних і степеневих походів; удосконалення організаційно-педагогічних засад проведення обласних учнівських туристських зльотів, змагань зі спортивного орієнтування; забезпечення ефективної роботи маршрутно-кваліфікаційної та спортивно-технічної комісій;; підвищення ефективності співпраці з батьками, громадськими організаціями і навчальними закладами.
 • відпрацювання управлінської моделі позашкільного навчального закладу шляхом розробки технології: формування управлінської команди; підготовки педагогічного колективу до роботи в нових умовах.
 • робота над створенням моделі виховного простору позашкільного навчального закладу, який забезпечує свідомий вибір системи духовно-естетичних цінностей, реалізацію оптимальних психолого-педагогічних умов для розвитку соціально адаптованої особистості, здатної реалізувати власні потенційні можливості (технології: особистісно орієнтовані; нетрадиційні та ігрові заняття; розвитку творчої активності всіх учасників навчально-виховного процесу; психолого-педагогічної корекції та соціально-психологічної допомоги з використанням методів соціального захисту ; оздоровлення та формування культури здоров’я);
  впровадження в діяльність закладу нових напрямків роботи, які дозволяють більш якісно виконувати завдання, поставлені перед колективом;
 • розробка авторських навчальних програм для навчально-виховного процесу, які враховують місцеву специфіку проведення навчальних занять у гуртках, секціях, творчих обєднаннях вихованців МОЦТКЕ УМ ;
 •  розробка і впровадження в практику роботи закладу нових організаційних форм масових заходів на рівні Центру, області, України;

    

 • інноваційні технології по роботі в освітньому середовищі районні та міські загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади.

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ МОЦТКЕ УМ

 

Громадська складова в державному управлінні ОЦТКЕ УМ

Управління ОЦТКЕ УМ є цілеспрямованою взаємодією , співпрацею всіх учасників педагогічного процесу- адміністрації закладу, педагогів, вихованців і їхніх батьків по досягненню поставлених перед колективом цілей.

Вищим органом управління ОЦТКЕ УМ є Рада , яка приймає важливі рішення з основних напрямків діяльності Центру туризму.

Виконавчу функцію здійснює адміністрація на чолі з директором. Регулярно працюючим органом є педагогічна рада, яка є колективним органом , що розглядає питання методичного забезпечення процесів розробки і впровадження освітніх проектів і програм, впровадження в практику сучасних освітніх технологій.

Всі суб’єкти внутрішнього функціонування мають свої цілі, завдання, зміст, форми і методи діяльності.

Взаємодію суб’єктів адміністративного і громадського управління організовано на рівні заступників директора та завідуючих відділами (туристський, краєзнавчий), відповідальних за різні ділянки роботи.

Демократизація системи управління забезпечується вдосконаленням традиційних методів управлінської діяльності(методів контролю, організаційних форм діяльності, як нарада, звітність і т.п.)

Методологічну основу управління складають методи комплексно-цільового планування, ситуативного управління, прийняття рішень і їхнього інформаційного забезпечення, що підвищує обґрунтованість   прийняття управлінських рішень. Зміни в управлінні МОЦТКЕ УМ пов’язані з формуванням інноваційного середовища, збільшенням суб’єктів адміністративного управління, появою нових об’єктів управлінської діяльності.

(додаток 3)

Організаційна структура МОЦТКЕ УМ відповідає таким вимогам:

забезпечує адекватність змінам концепції модернізації освіти її програмним документам виконанню обласних програм в галузі освіти;

має чітку схему управління, яка зберігає структурнуєдність управлінської системи по вертикалі,

забезпечує ефективно функціонуючі канали прямогоізворотнього звязку;

включає организаційні структури, діяльність яких спрямована на забезпечення новоїякостіосвіти,

включає коллективні органи прийняття рішень, які передбачають участь в управліннізакладом педагогічного коллективу, батьків, учнів, громадськості.

Рада закладу є інструментом реалізації громадсько-державного типу управління, вона включає батьків, представників громадськості, адміністрації, педагогічного коллективу ОЦТКЕ УМ, учнів.

У питаннях управління досягаються чіткі вертикальні і горизонтальні зв’язки, поширюється колегіальність у прийнятті управлінських рішень, делегується частина повноважень педагогічному колективу, збільшуючи тим самим масштаби його участі в управлінні закладом.

Успішна работа Центру туризму забезпечується діапазоном його освітньо-виховної діяльності, яка формується на основі замовлення засновника і виявлених інтересів і потреб дітей і батьків.

Основні складові організаційної моделі:

 • Рада МОЦТКЕ УМ
 • Конференція трудового колективу
 • Педагогічна рада
 • Науково-методична рада
 • Методичні обєднання
 • Творчі групи
 • Індивідуальна робота

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

МОЦТКЕ УМ є сучасним науково-методичним центром в області туристсько-краєзнавчого спрямування, з розгалуженою системою роботи в районах (містах) області .

Суттєво збільшився об’єм завдань, що поставлені перед позашкільним навчальним закладом порівняно з 1992 роком, коли було змінено його статус.

 • 1995 рік – при Центрі організовано   роботу історико-географічного відділення МАН (щорічно навчаються в ньому більше 400 кандидатів і дійсних членів МАН, працює (на момент створення 3 секції – нині 12 обласних наукових секцій)
 • 2

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *