Педагог у центрі уваги

23 грудня 2019 року відбулася педагогічна рада Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді на якому розглядалося питання «Роль особистості керівника гуртка в сучасному освітньому просторі» . З Доповіддю з цього питання виступив заступник директора з методичної роботи Риженков А.В.

Модель керівника гуртка розглядалася з огляду на те, що в Законі України «Про позашкільну освіту» (стаття 21), визначено, що педагогічним працівником позашкільного закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи.

 При розробці моделі велика увага приділялася професійній компетентності педагога, яка включає в себе здатність вирішувати професійні проблеми і типові професійні задачі, що виникають в реальних ситуаціях фахової діяльності, з використанням знань, професійного та життєвого досвіду, цінностей та нахилів, а сенсом діяльності керівника гуртка повинно бути досягнення конкретного результату (продукту) або способу поведінки.

Рішенням педради створено творчу групу по відпрацюванню моделі керівника  гуртка позашкільного закладу, яка буде винесена на затвердження педагогічної ради, яка відбудеться у березні 2020 року.

Другим питанням порядку денного педради було «Обговорення та затвердження плану роботи обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді на 2020 рік»., проект якого представила Андрійчук Т.Г. , директор  МОЦТКЕ УМ , наголосивши на найголовніших заходах закладу, серед яких проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу», який в наступному році проходитиме на базі МОЦТКЕ УМ. В обговоренні взяли участь заступники директора Єрмакова І.П., Риженков А.В. завідуючі відділами Горбова Т.О., Мінаков В.А. ). У результаті обговорення план роботи закладу на 2020 рік затверджено.