Методичні матеріалиБондаренко Д.В, Діяльнісний підхід
Зьомша І.П. Використання цифорових технологій
Колеснікова М.О. Використання тестових завдань
Мартинова Д.Б. Конкурсна програма
Мінаков В.А. Використання комплексу Lasertag
Трощенко В.О. Гладка О.В. 64 завдання