Стратегії підвищення кваліфікації та успішної атестації педагогічного колективу: досвід Миколаївського обласного Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді

26 березня 2024 року змішаному режимі відбулося засідання педагогічної ради Миколаївського обласного Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді (далі – МОЦНПВТК УМ).

В основі розгляду педагогічної ради – підвищення професійної майстерності і удосконалення фахових компетентностей методистів і керівників гуртків. У ході засідання  розглядались свідоцтва і сертифікати, отримані педагогами  МОЦНПВТК УМ за результатами інформальної та неформальної освіти. Ці документи аналізувались на предмет відповідності вимогам Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800) та особливостям змісту професійної діяльності педагогів. Крім того колеги мали можливість детальніше дізнатись про суб’єктів, які надають якісні освітні послуги у сфері підвищення кваліфікації позашкільників. Одноголосним рішенням педагогічної ради, визнано результати підвищення кваліфікації у процесі інформальної освіти і самоосвіти для тих педагогів, які подавали їх до розгляду і рекомендовано їх  врахувати у процесі атестації.

Цікавим і змістовним був розгляд другого питання порядку денного, у ході якого педагоги, які атестуються у 2023 – 2024 н.р., презентували результати своєї роботи у міжатестаційний період. З власними напрацюваннями та здобутками своїх вихованців, відповідно до посадових і функціональних обов’язків, присутніх познайомили Горбова Т.О., завідувач відділу, Гладка О.В., методист, Гром М.В., керівник гуртка, Єрмакова І.П., заступник директора, Зьомша І.П., керівник гуртка, Нафталімова М.В., керівник гуртка, культорганізатор, Трощенко В.О., методист. Представлені матеріали засвідчили безперервне підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, потужне зростання  їхньої фахової майстерності, розвинену творчу ініціативу, активне упровадження освітніх інновацій, забезпечення якісної організації освітнього процесу. Портфоліо педагогів схвалені рішенням педагогічної ради і направлені на остаточний розгляд атестаційною комісією МОЦНПВТК УМ.