ФОРМУЙМО ОСВІТНІЙ ПРОСТІР РАЗОМ!

Миколаївським обласним Центром національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді 21 грудня 2020 року в онлайн-режимі на платформі ZOOM відбулося засідання педагогічної ради з порядком денним: «Сучасний освітній простір позашкільного закладу – виклики, реалії, перспективи».

Члени педагогічного колективу заздалегідь опрацювали літературу з питання педради, ознайомилися з кращими прикладами роботи педагогічних колективів у цьому напрямку.

Розпочала роботу педагогічної ради директор МОЦНПВТК УМ – Андрійчук Тетяна Григорівна, яка у своєму вступному слові наголосила на важливості теми, яка обговорюється на педраді, адже суспільство, а з ним і освіта стрімко змінюються. Від того як працюватиме педагогічний колектив в нових умовах, в тому числі і в освітньому просторі, як відкритій саморегулюючій системі, залежить багато. Адже, сучасний освітній простір є соціальним простором співпраці, відкритим як для учасників освітньої спільноти, так і для громади, частиною якої ця спільнота є.

В обговоренні взяли участь Ніколаєнко Наталія Олександрівна, доктор політичних наук професор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, керівник гуртків МАН «Соціологія», «Політологія» МОЦНПВТК УМ, Миропольцева Ніна Ігорівна, кандидат психологічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили, керівник туристських гуртків МОЦНПВТК УМ, Єрмакова Ірина Павлівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з навально-виховної роботи МОЦНПВТК УМ, Овсяннікова Олена Вікторівна, завідувачка екскурсійно-краєзнавчим відділом МОЦНПВТК УМ, Риженков Анатолій Володимирович, заступник директора з методичної роботи МОЦНПВТК УМ, Косарєва Галина Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та міжкультурної комунікації Чорноморського національного університету імені Петра Могили, керівник гуртка МАН «Журналістика»т МОЦНПВТК УМ, Каплій Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили, керівник гуртка МАН «Правознавство» МОЦНПВТК УМ та інші педагогічні працівники.

В ході обговорення порушувалися наступні питання:

– формування позитивного іміджу закладу, як фактору, що впливає на залучення дітей та учнівської молоді до роботи в гуртках, творчих об’єднаннях, масових заходах з туристсько-краєзнавчої роботи та національно-патріотичного виховання;

– забезпечення закладом рівного доступу всім здобувачам освіти до якісної позашкільної освіти;

– створення умов для обрання кожним вихованцем власної освітньої траєкторії опанування знаннями, уміннями, навичками, ключовими компетентностями та відповідними людськими добро чинностями, які

допоможуть йому бути конкурентоспроможним на рину праці у непростому соціумі;

– створення цілісної виховної системи по вихованню ціннісного ставлення до природи, як загальної оселі людства; до людини, як суб’єкта життя і найвищої цінності; до норм культурного життя; до соціуму;

– ефективно використовувати творчий потенціал педагогічних працівників закладу та інших творчих суб’єктів освітнього простору;

– налагоджувати партнерські стосунки з суб’єктами освітнього простору щодо спільної діяльності в межах освітніх програм, масових заходів з ефективним використанням навчально-методичної, матеріально-технічної бази всіх учасників освітньої діяльності;

– проводити інформаційно-аналітичну роботу по подоланню негативного впливу окремих проявів соціуму, інформаційних ресурсів, недопущення правопорушень та злочинності серед вихованців.;

– впроваджувати в освітній простір Комунального закладу «Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» інноваційні заняття з розвитку критичного мислення та формування світоглядних позицій учнів;

– ініціювати різноманітні заходи регіонального рівня з метою створення неформальних комунікаційних майданчиків для спілкування, обміну досвідом, ідеями для учасників з різних куточків Півдня України.

В ході педагогічної ради обговорили та одноголосно затвердили план роботи Комунального закладу «Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» Миколаївської обласної ради на 2021 рік. Представляючи проект плану закладу на 2021 рік директор МОЦТКЕ УМ Андрійчук Т.Г. зупинилася на основних завданнях МОЦНПВТК УМ на наступний рік та заходах, які плануються.