Про підсумки, перспективи і завдання: стратегічна педагогічна рада МОЦНПВТК УМ

12 вересня 2023 року у змішаному режимі відбулось засідання педагогічної ради Миколаївського обласного Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді (далі – МОЦНПВТК УМ). Уже традиційно, перша педагогічна рада нового навчального року присвячувалась підведенню підсумків роботи за попередній рік і визначенню завдань, пріоритетів, змісту і форм діяльності на перспективу.

Тетяна Григорівна Андрійчук, директор МОЦНПВТК УМ, крім безпосередніх вітань колег з новим навчальним роком, детально проаналізувала роботу закладу у 2022 – 2023 н.р., узагальнила проблеми, над розв’язанням яких працював колектив, звернула увагу на законодавчі новації, які впливають на різні сторони функціонування МОЦНПВТК УМ. Тетяна Григорівна у своєму виступі особливо підкреслила креативність і нестандартний підхід методистів МОЦНПВТК УМ до організації і проведення заходів різних рівнів в режимі он-лайн. Також директор МОЦНПВТК УМ представила присутнім нових керівників гуртків, хоч вони і не потребували цього, адже упродовж 2022 – 2023 н.р. активно долучались до різних заходів закладу і як керівники команд, і як організатори майстер-класів. Андрійчук Т.Г. наголосила, що забезпечення доступності і якості позашкільної освіти, розширення мережі творчих об’єднань на території області залишається ключовим пріоритетом у діяльності МОЦНПВТК УМ навіть у такий складний час.

Співдоповідачі (Трощенко Володимир Олександрович, методист МОЦНПВТК УМ, Мінаков Володимир Андрійович, завідувач відділу патріотичного та національного виховання, Овсяннікова Олена Вікторівна, завідувач екскурсійно-краєзнавчим відділом) більш детально охарактеризували основні масові заходи за напрямами позашкільної освіти, які проводились упродовж навчального року, динаміку участі вихованців (у тому числі, з інших регіонів України) та результативність представників закладу і Миколаївської області на всеукраїнському рівні. Окремо співдоповідачі зупинились на пріоритетах діяльності відділів МОЦНПВТК УМ, основних масових заходах туристського, краєзнавчого і військово-патріотичного спрямування, проведення яких заплановане на 2023 – 2024 н.р.

Анатолій Володимирович Риженков, заступник директора з методичної роботи, звернув увагу присутніх на новаціях, які відбулись у підвищенні кваліфікації та атестації педагогічних працівників, зокрема, познайомив з основними змінами, які відбулись внаслідок набрання чинності з 1 вересня 2023 року нового Положення про атестацію педагогічних працівників. Доповідач також зупинився на завданнях, які стоять перед МОЦНПВТК УМ, як обласним методичним центром з туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів позашкілля.

Ірина Павлівна Єрмакова, заступник директора з навчально-виховної роботи, надала детальні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у гуртках МОЦНПВТК УМ у 2023 – 2024 н.р., її нормативного та організаційного забезпечення. Враховуючи переважно дистанційний режим роботи творчих об’єднань МОЦНПВТК УМ на території області, загальним рішенням педагогічної ради запроваджено ведення журналів планування та обліку роботи гуртків в електронному вигляді.

Ірина Павлівна також представила на розгляд членів педагогічного колективу нові редакції ряду нормативних документів МОЦНПВТК УМ, закцентувавши увагу на тому, що їх оновлення викликане змінами у законодавстві та державними і суспільними процесами. Рішенням педагогічної ради схвалені:

  • Освітня програма Комунального закладу «Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» Миколаївської обласної ради (на три роки);
  • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Комунальному закладі «Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» Миколаївської обласної ради (нова редакція);
  • Положення про запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Комунальному закладі «Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» Миколаївської обласної ради.

Завершилось засідання педагогічної ради врученням відомчих і галузевих заохочувальних відзнак.

Дякуємо Збройним Силам України за можливість працювати і будувати плани на майбутнє!

Разом до Перемоги!